Témata

Sekce Regionální rozvoj obsahuje odkazy na články v odborné literatuře a médiích, které se vztahují k tématům rozvoje obcí, měst a regionů v sociálním, ekonomickém, urbanistickém a veřejnoprávním kontextu.  Prezentují se zajímavé rozvojové projekty, nová urbanistická řešení v České republice a zahraničí, tématika institucionálního a finančního zabezpečení regionálního rozvoje.

Odkaz na témata ze sekce Regionálního rozvoje najdete zde.

Sekce Regionální politika uvádí odkazy na články, publikace vztahující se k regionální politice, projektům a mechanismům regionální politiky na evropské, národní a regionální úrovni, souvisejících s realizací starého a nového programovacího období 2014-2020.

Odkaz na témata ze sekce Regionální politiky najdete zde.

Sekce Geografie obsahuje odkazy na nové články v odborných časopisech a médiích, uvádí informace o nových publikacích a literatuře v oblasti fyzické a sociální geografie. Cílem je prezentovat aktivity institucí, sdružujících geografy v České republice a v zahraničí.

Odkaz na témata ze sekce Geografie najdete zde.

Sekce GIS  představuje některé příklady zpracovaných výstupů, které vznikly v rámci implementace výuky geografických informačních systémů do vybraných studijních kurzů.

Odkaz na témata ze sekce GIS najdete zde.