Podpora studia
Inovované kurzy

Fyzická geografie světa – E-learning

Geografie Evropy – E-learning

Geografie malé oblasti – E-learning

Geografie města

GIS v humánní geografii

Globální problémy lidstva

Humánní geografie 2 – E-learning

Humánní geografie 3

Politická a kulturní geografie – E-learning

Teoretická geografie

Vybrané regiony světa 1 – E-learning

 

Nové kurzy

Geografie Plzeňského kraje

Regionální ekonomika pro veřejnou správu

Udržitelný rozvoj území

 

 

Na dalších studijních oporách se pracuje.

další kurzy na UJEP

Na dalších studijních oporách se pracuje.
V rámci podpory studia vznikne soubor studijních textů ve formě modulů, které pokrývají stěžejní témata oblasti regionálního rozvoje a geografie, na které  jsou specializována zapojená akademická pracoviště.