Instituce

Geografická pracoviště na vysokých školách a univerzitách

Pracoviště orientovaná na regionální ekonomii, veřejnou správu a cestovní ruch

Organizace veřejné správy a veřejného sektoru

Regionální rozvojové agentury

Aktivity nevládního sektoru a regionální rozvoj

 

Geografická pracoviště na vysokých školách a univerzitách

Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Katedra fyzické geografie a geoekologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Katedra geografie, Fakulta pedagogická, Technická univerzita, Liberec

Katedra geografie, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita, České Budějovice

Katedra geografie, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Katedra geografie, Pedagogická fakulta, Univerzita J.E.Purkyně, Ústí n.L.

Katedra geografie, Pedagogická fakulta, Západočeská univerzita, Plzeň

Katedra geografie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc

Katedra kartografie a geoinformatiky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Katedra sociální geografie a regionální geografie, Přírodovědecká fakulta, Ostravská universita, Ostrava

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze

nahoru

Pracoviště orientovaná na regionální ekonomii, veřejnou správu a cestovní ruch

Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Katedra regionální ekonomiky, Ekonomická fakulta, Vysoká škola báňská, Ostrava

Katedra veřejné správy a regionálního rozvoje, Fakulta národohospodářská, Vysoká škola ekonomická, Praha

Středisko pro výzkum regionálního rozvoje, Ekonomická fakulta, Západočeská univerzita, Cheb

Ústav veřejné správy a práva, Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice

Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje, Fakulta ekonomiky a managementu, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

nahoru

Organizace s vlivem na územní rozvoj

Centrum pro regionální rozvoj ČR

CzechInvest

Česká geografická společnost

Česká správa cestovního ruchu

Český statistický úřad

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Ústav územního rozvoje Brno

Česká rozvojová agentura

Evropská rozvojová agentura

Portál územního plánování

Česká asociace rozvojových agentur

nahoru

Regionální rozvojové agentury

Agentura regionálního rozvoje Euroregion Glacensis

Agentura regionálního rozvoje Euroregion Nisa

pro Jihočeský kraj

pro Karlovarský kraj

pro Kraj Vysočina

pro Královehradecký kraj

pro Moravskoslezský kraj

pro Pardubický kraj

Plzeňský kraj

Regionální agentura pro rozvoj Střední Moravy

Regionální rozvojová agentura Jižní Moravy

Regionální rozvojová agentura Šumava

Regionální rozvojová agentura Východní Moravy

Středočeský kraj

Ústecký kraj

nahoru

Aktivity nevládního sektoru a regionální rozvoj

Sdružení Vaňkovka

Komunitní nadace Ústí nad Labem

Jihomoravská komunitní nadace

Komunitní nadace Blanicko – Otavská

Komunitní nadace Nett – nezávislý think tank

Asociace pro urbanismus a území plánování

Národní památkový ústav

Svaz měst a obcí ČR

Svaz partnerských měst v ČR

Svaz měst a obcí Jihočeského kraje

Svaz měst a obcí Plzeňského kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Vysočiny

Sdružení měst a obcí Východní Morava

nahoru