O nás

Region & Society

Tento webový portál vznikl v rámci projektu InRegion. Do projektu je zapojeno několik institucí z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, jmenovitě Výzkumné centrum udržitelného a konkurenceschopného rozvoje regionů (VYCERRO), Katedra regionálního a lokálního rozvoje Fakulty sociálně ekonomické a Katedra geografie Přírodovědecké fakulty. Partnery projektu jsou Katedra geografie Ekonomické fakulty na Západočeské univerzitě v Plzni a Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje.

Hlavní manažer

Ing. Petr Hlaváček, Ph.D.

Struktura realizačního týmu:

Manažer pro ZČU | Manažer pro UJEP

Koordinátor pro GIS a informační systémy | Koordinátor pro kompetence

Vědecký pracovník pro inovace studijních plánů a kurzů ZČU | Vědecký pracovník pro inovace studijních plánů a kurzů UJEP

Tvůrce modulů

Statistický analytik