Časopisy

Annals Of Regional Science Vydává: Springer Science+Business Media

Antipode Vydává: Wiley-Blackwell

Economic Geography Vydává: Clark University

Economic Policy Vydává: John Wiley and Sons Ltd.

Economics Of Transition Vydává: John Wiley and Sons Ltd.

Ekonomický časopis  - Slovensko Vydává: Ekonomický ústav SAV a Prognostický ústav SAV

European Economic Review Vydává: Elsevier.com

European Planning Studies Vydává: Taylor & Francis Group

International Journal of Urban and Regional Research Vydává: Wiley-Blackwell

Journal of Cultural Economics Vydává: Springer Verlag

Journal of Development Studies Vydává: Taylor & Francis Group

Journal Of Economic Geography Vydává: Clark University

Journal Of Population Economics Vydává: European Society of Population Economics (ESPE)

Papers In Regional Science Vydává: Wiley-Blackwell on behalf of the RSAI

Regional Studies Vydává: Regional Studies Association

Socio-Economic Review Vydává: The Society for the Advancement of Socio-Economics

Urban Geography Vydává: Taylor & Francis Group

Urban Policy and Research Vydává: Taylor & Francis Group