Podpora studia

Nabízíme vám vzdělávání v oblasti regionálního rozvoje prostřednictvím uvedených kurzů, které jsou součástí studijních oborů na Fakultě sociálně ekonomické a Přírodovědecké fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a na Ekonomické fakultě Západočeské univerzity v Plzni.

UJEP

ZČU

Témata bakalářských a diplomových prací