Fakulta sociálně ekonomická

Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Katedra regionálního a lokálního rozvoje

Workshop „Reflexe praxe k vybraným problémům regionálního rozvoje Ústeckého kraje“

Termín konání: úterý 20.11.2012     12:00-14:00 hodin      

Místo konání: Katedra regionálního a lokálního rozvoje FSE UJEP v Ústí n. L., Moskevská 54, m. č. 303

Určeno: studentům oboru Regionální rozvoj, zájemcům o praktické otázky rozvoje Ústeckého kraje

Přednášející:

Ing. Irena Petračková, regionální projektová manažerka, CzechInvest, Regionální kancelář pro Ústecký kraj

Ing. Tereza Mancová, Magistrát města Děčín, Odbor rozvoje, Oddělení strategického rozvoje a řízení projektů

Tato akce je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky jako součást projektu „InRegion – Inovace výuky studijních oborů geografie a regionálního rozvoje s ohledem na potřeby trhu práce" CZ.1.07/2.2.00/28.0290.

 

Workshop 20. 11. 2012 FSE Ústí nad Labem
Workshop 20. 11. 2012 FSE Ústí nad Labem
Workshop 20. 11. 2012 FSE Ústí nad Labem
Workshop 20. 11. 2012 FSE Ústí nad Labem
Workshop 20. 11. 2012 FSE Ústí nad Labem
Workshop 20. 11. 2012 FSE Ústí nad Labem
Workshop 20. 11. 2012 FSE Ústí nad Labem
Workshop 20. 11. 2012 FSE Ústí nad Labem