Fakulta sociálně ekonomická

Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Katedra regionálního a lokálního rozvoje

Mezinárodní odborný seminář „Prostor v době ekonomických změn“

Termín konání: 28. – 29. 6. 2013

Místo konání: BEST WESTERN HOTEL VLADIMIR, Masarykova 36, 400 01 Ústí nad Labem

Určeno: akademickým pracovníkům z oblasti regionálního rozvoje a geografie

Program mezinárodní konference Prostor v době ekonomických změn

Ústí nad Labem, 28. - 29. 6. 2013

Program:

Pátek

09:00

Prof. René Wokoun, CSc.

Oficiální zahájení konference

09:15

Prof. UE dr hab. Elżbieta Sobczak

Workforce structural shifts effects by sectors of  high and medium high-technology manufacturing and knowledge-intensive services in Polish and Czech regions

09:30

Dr Magdalena Łyszkiewicz

The Lancashire Local Area Agreement

09:45

Doc. Zdeněk Szczyrba, Doc. Václav Toušek, CSc. Mgr. Jan Hercík, Mgr. Petr Šimáček

Revitalizace militárních brownfields - příležitost pro rozvoj obcí

10:00

Mgr Agnieszka Krześ

The Internal Determinants of Development of the Wroclaw Metropolitan Area

10:15

Dr Anna Mempel-Śnieżyk

Information Society in network economy

10:30

Přestávka na kávu

 

11:00

Dr Magdalena Kalisiak-Mędelska

Public participation in the polish communieties in regional focus

11:15

Prof. Dr hab. Danuta Strahl  dr Małgorzata Markowska

The regions of Czech Republic, Poland and Slovakia in the multi-criteria classification of European regional space taking into account economic and social cohesion as well as smart growth

11:30

Dr Piotr Hajduga

Special economic zones in Poland - analysis of current activities and prospects of their functioning

11:45

Dr Aldona Podgorniak-Krzykacz

Inter-municipal collaboration in Polish communities against the European experience - a comparative study

12:00

Dr Bernadetta Zawilińska

National park in the new economic realities                    

12:15

Diskuze

 

12:30

Oběd

 

14:00

RNDr. Václav Novák, Ph. D.

Specifické aspekty trhu práce v Ústeckém kraji po roce 2000

14:15

Dr Jacek Chadzynski

Cooperation of selected communities Lodz region with local entrepreneurs - the presentation of research results

14:30

Prof. Danuta  Strahl, Mgr. Mariusz Wiśniewski

The analysis of agricultural holdings' economic efficiency in Poland using econometric models

14:45

Dr Małgorzata Rogowska

Creativity as a Development Factor in Modern Economy

15:00

Dr Dorota Rynio

EU regional policy problems at the turn of programming periods2007-2013/2014-2020

15:15

Dr Elżbieta Sobczak

Smarth growth paths in Poland and Czech Republic

15:30

přestávka na kávu

 

16:00

Prof. Stanislaw Korenik

Regional development problems at the beginning of 21st  Century

 

16:15

RNDr. Miloslav Šašek, CSc.

Regionální rozdíly populačního vývoje v ČR

16:30

Ing. Petra Olšová, PhD., Ing. Petr Hlaváček, Ph.D.

Vývoj cestovního ruchu v Ústeckém kraji po roce 2000

16:45

Dr Marian Maciejuk

The structure of public aid for entrepreneurs in Poland in the period of 2008-2011

17:00

Dr Jacek Chadzynski

Cooperation of selected communities Lodz region with local entrepreneurs - the presentation of research results

17:15

Dr Paweł Brezdeń                        

Innowacyjność polskiej gospodarki w aspekcie przestrzennym

17:30

Dr. Beata Bal-Domańska

The demographic situation of Polish communes in 2011 – the spatial aspect

17:45

Dr Katarzyna Miszczak

Globalization in development of modern territory

18:00

Diskuze

 

18:30

Večeře

 

 

 

 

Sobota

08:45

druhý den konference

 

09:00

Dr hab Jacek Potocki

Transformations of the network of the towns in the Lower Silesia at the turn of the twentieth / twenty-first centuries

09:15

Dr Niki Derlukiewicz

Development of innovation economy in the region of Lower Silesia

09:30

Mgr Karolina Rosomacha

Metropolisation as a factor of social-economic development of  Wrocław and Brno

09:45

Dr Elżbieta Sobczak, Mgr. Malgozata Karczewska

Expenditures on R&D by sources of funds in Poland and Czech Republic –

dynamic analysis

10:00

Doc. Jiří Anděl, CSc.

 

10:15

Dr Małgorzata Markowska

The regions of Czech Republic, Poland and Slovakia in the classification of European regional space using reference border systém (regarding smart growth pillar – innovation)

10:30

přestávka na kávu

 

11:00

Dr Dariusz Głuszczuk

Enterprise expenditure on innovation activities and their financing sources - interdependencies based on the example of Polish regions

11:15

Dr Andrzej Raszkowski

The reasons behind creativity towards regional development

11:30

Dr Andrzej Sztando

Dimensions of local development strategic management category

11:45

Dr Piotr Serafin

Self-perception of suburban area communes as part of Cracow Metropolitan Area

12:00

Dr Andrzej Łuczyszyn

The functioning of the periphery in terms of metropolisation and knowledge-based economy-selected aspects.

12.15

Ing. Petr Kačírek

Naděje dožití v ČR

12:30

Oběd

 

14:30

Dr. Przemysław Tomczak

Demographical changes on rural areas in Poland

14:45

Prof. UE dr hab. Elżbieta Sobczak,  Mgr Małgorzata Karczewska

Expenditures on R&D by sources of funds in Poland and Czech Republic – dynamic analysis

15:00

Dr. Beata Bal-Domańska, mgr inź Roman Sobczak

Human Resources in Science and Technology by subgroups in Poland and Czech Republic

15:15

Závěr, diskuze

 

15:30

Ukončení konference

 

Tato akce je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky jako součást projektu „InRegion – Inovace výuky studijních oborů geografie a regionálního rozvoje s ohledem na potřeby trhu práce" CZ.1.07/2.2.00/28.0290.

Odborný seminář 28. - 29. 6. 2013 Ústí nad Labem
Odborný seminář 28. - 29. 6. 2013 Ústí nad Labem
Odborný seminář 28. - 29. 6. 2013 Ústí nad Labem
Odborný seminář 28. - 29. 6. 2013 Ústí nad Labem
Odborný seminář 28. - 29. 6. 2013 Ústí nad Labem
Odborný seminář 28. - 29. 6. 2013 Ústí nad Labem
Odborný seminář 28. - 29. 6. 2013 Ústí nad Labem
Odborný seminář 28. - 29. 6. 2013 Ústí nad Labem
Odborný seminář 28. - 29. 6. 2013 Ústí nad Labem
Odborný seminář 28. - 29. 6. 2013 Ústí nad Labem